Studenții Facultății de Informatică pot solicita obținerea unui loc în taberele gratuite organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Cererile se depun la Secretariatul Facultății de Informatică în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019. Modelul de cerere se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de aici.

Vă rugăm să citiți cu atenție Metodologia înainte de a depune cererea.

Lista studenţilor care au solicitat un loc în tabără poate fi consultată aici.

Comisia de selecţie a beneficiarilor de locuri în tabere se va întruni în data de 06 iunie 2019, ora 12, în sala C302.

Componenţa comisiei este: conf. dr. Adrian Iftene – decan, lect. dr. Vlad Rădulescu – prodecan, drd. Paul Diac – reprezentant studenţi.

Procesul-verbal privitor la selecţia studenţilor care vor beneficia de locuri
în Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019 poate fi consultat aici.