Pașii ce trebuie urmați pentru susținerea publică a tezei de doctorat:
  1. Se depune teza, în format electronic (.doc, .docx), la secretariatul şcolii doctorale, scdoc@info.uaic.ro,(înainte de a fi susținută în comisia de îndrumare). Studentul doctorand face o cerere la şcoala doctorală pentru demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat.
  2. Secretariatul şcolii doctorale obține raportul de similitudini; acest raport va fi pus la dispoziția conducătorului de doctorat şi membrilor comisiei de îndrumare.
  3. Se susține teza în faţa comisiei de îndrumare.
  4. În urma acordului membrilor comisiei de îndrumare, conducătorul de doctorat întocmește referatul de acceptare.
  5. Teza se depune oficial, la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi electronic, împreună cu rezumatul tezei şi CV-ul doctorandului; un exemplar al tezei, în format tipărit, se depune la biblioteca facultăţii, de unde se obține o adeverință ce va fi depusă la dosarul de doctorat.
  6. Conducătorul de doctorat propune comisia de susținere publică, ce trebuie avizată de Consiliul şcolii doctorale şi aprobată de conducerea IOSUD.
  7. Se întocmește decizia de numire a comisiei.
  8. După obținerea rapoartelor referenților oficiali, studentul doctorand întocmește cererea pentru fixarea datei susținerii publice, avizată de conducătorul de doctorat şi președintele comisiei; cererea se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minim 20 de zile calendaristice faţă de data susținerii publice.
  9. Școala doctorala întocmește şi afișează anunțul pentru susținerea tezei, cu cel puțin 20 de zile calendaristice faţă de data susținerii publice. Acesta va include: data, locul, ora de susținere, numele conducătorului de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei, în format tipărit, poate fi consultat. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de doctorat sau linkurile către acestea, sunt afișate pe site-ul şcolii doctorale. Linkul către pagina şcolii doctorale unde au fost postate informațiile de mai sus se transmite Biroului pentru studii universitare de doctorat pentru a fi făcut public pe site-ul IOSUD.

Un ghid în redactarea tezei de doctorat îl găsiți aici.

Dosarul electronic (CD) pentru confirmarea titlului de doctor trebuie să conțină următoarele:

A_Fișa doctorandului, în format Word;

B_Act identitate;

C_Certificat naștere;

D_Act care atestă schimbarea numelui, după caz;

E_CV;

F_Decizie de înmatriculare;

G_Contract de studii;

H_Cerere pre-susținere;

I_Declarație de originalitate, pe proprie răspundere;

J_Raport / rapoarte de similitudine;

K_Referat preliminar susținerii+ Documente care atesta parcursul programului de studii

L_Propunere conducătorului de doctorat privind componența comisiei de susținere;

M_CV-uri membri comisie susținere (inclusiv președinte comisie și conducător);

N_Decizie numire comisie susținere;

O_Cerere de susținere publică;

P_Anunț privind susținerea publică;

Q_Adeverință depunere teză la bibliotecă;

R_Rapoarte referenți oficiali;

S_Referat conducător de doctorat;

T_Aviz comisie de îndrumare (procesul verbal încheiat la şedinţa de susţinere a tezei în faţa comisiei de îndrumare);

U_Procese verbale susținere publică (cel tipizat, cu semnături şi cel în extenso);

V_Rezumat teză de doctorat;

W_Teza de doctorat și anexe, format PDF exclus scan;

X_Listă de publicații semnată de doctorand; Copii scanate ale publicațiilor sau publicațiile în format PDF.

Y_Declarație doctorand opțiuni publicare teză.

Atentie! Pe CD, documentele trebuie sa fie denumite conform listei de mai sus, fără modificări sau interpretări.

 

Comisia de Informatică

Standarde naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

Teze de doctorat

2022 2021 2020 2018 2017 2016