Numele și prenumele candidatului – Conf. Univ. Dr. Mihaela-Elena Breabăn

Domeniul în care va susține teza de abilitare – Informatică

Instituția unde candidatul este titular – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică

Curriculum Vitae – C. CV_Mihaela-Elena Breabăn

Rezumatul tezei de abilitare – J. Rezumatul tezei de abilitare_Mihaela-Elena Breabăn

Lista de lucrări a candidatului – D. Lista de lucrări_Mihaela-Elena Breabăn

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – A. Fisa îndeplinire standarde minimale_Mihaela-Elena Breabăn

Data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 31 martie 2023, ora 10:00, sala C903 din cadrul Facultăţii de Informatică

Anunț – aici

Componenţa comisiei de abilitare: – Mihaela-Elena Breabăn_comisie aprobată