Numele și prenumele candidatului – Conf. Univ. Dr. Sabin Buraga

Domeniul în care va susține teza de abilitare – Informatică

Instituția unde candidatul este titular – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Curriculum Vitae – C. CV_Buraga Sabin

Rezumatul tezei de abilitare – J. Rezumatul tezei de abilitare_Buraga Sabin

Lista de lucrări a candidatului – D. Lista de lucrări_Buraga Sabin

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – A. Fisa îndeplinire standarde minimale_Buraga Sabin

Data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare –  24 februarie 2022, ora 16.00, online ( platforma WEBEX-UAIC)

Link susținere – aici

Anunț – aici

Componenţa comisiei de abilitare: – Buraga Sabin_comisie aprobată