Anunț privind susținerea publică

La data de 23.06.2022, ora 10:00, în sala C411, doamna MĂRĂNDUC E. CĂTĂLINA-GEORGETA (CV) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Instruments for Processing the Old Romanian Language (Training Corpora, Models, Statistics), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ.

Link-ul susținerii tezei de doctorat:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m74bd3b4922eccef2fad236db9b113510

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte

  • Prof. Univ. Dr. Lenuța ALBOAIE, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CV)

Conducător de doctorat

  • Prof. Univ. Dr. Dan CRISTEA, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CV)

Referenţi

  • Prof. Univ. Dr. Florentina HRISTEA, Universitatea din București (CV)
  • CS I, Dr. Gabriela HAJA, Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (CV)
  • Conf. Univ. Dr. Victoria BOBICEV, Universitatea Tehnică a Moldovei (CV)

 

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Informatică.

 

Rezumatul tezei, în format electronic, poate fi consultat aici (RO, EN)

Data afişării: 03.06.2022