În prezent Facultatea de Informatică pune la dispoziţia studenţilor 6 programe de masterat, la zi in limba engleza.

Planul de învăţământ este structurat pe 4 semestre de câte 14 săptămâni. Numărul de credite alocat fiecărui semestru este de 30, totalul fiind astfel de 120 credite transferabile.