Director: Prof. Univ. Dr. Habil. Lenuța Alboaie

E-mail: adria@info.uaic.ro

Tel.: +40 232 201102/2329

Fax: +40-232-201490

Program de lucru cu publicul: Miercuri 16:00 -18:00

Istoric - conducatori Școala Doctorală de Informatică

  Consiliul Școlii Doctorale de Informatică se întrunește, de regulă, de cel puțin trei ori pe an, luând decizii în privința comisiilor de îndrumare și a comisiilor de susținere publică, a alocării locurilor la admitere, a schimbării coordonatorului, a cererilor de întrerupere/prelungire a studiilor ori de acordare a perioadei de grație, a exmatriculărilor etc.

  Consiliul Școlii Doctorale de Informatică este alcătuit din membri care sprijină, evaluează și prioritizează activitatea de cercetare a studenților doctoranzi.

Componența Consiliilor Școlilor Doctorale
Secretară: Bejinariu Adriana

E-mail: adriana.bejinariu@info.uaic.ro și scdoc@info.uaic.ro

Tel.: +40 232 201102/2329

Fax: +40-232-201490

Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri 10:00 -12:00.

Informații cu privire la: admitere, contracte de studii, depunere cereri, adeverințe, documente susținere publică și alte aspecte ce privesc evoluția doctoranzilor.