În cadrul Facultăţii de Informatică funcţionează Şcoala Doctorală, începând din anul 2005.

Consiliul şcolii doctorale

 • Profesor universitar dr. Dan Cristea, PhD, director
 • Profesor universitar dr. Henri Luchian, PhD, membru
 • Paul Diac, student doctorand, membru
 • Profesor universitar dr. Dan Simovici, PhD, University of Massachusetts Boston, membru extern
 • Profesor universitar dr. Victor Mitrana, Universitatea București, membru extern

Conducători de doctorat:

Profesor univ. dr. Dan Cristea

 • Tehnologiile limbajului uman
 • Inteligenţă artificială
 • Subiecte de teză din zona inteligenţei artificiale, cu precădere legate de prelucrarea automată a limbajului natural, construirea de instrumente şi resurse pentru limba română, tehnologii de prelucrare a datelor textuale de mari dimensiuni, inclusiv date conectate

Profesor univ. dr. Lenuța Alboaie

 • Sisteme Distribuite
  • Aplicații de rețea (e.g. rețele p2p, sisteme de fișiere distribuite, sisteme de procesare distribuită a informațiilor)
  • Cloud Computing (paradigme și modele de programare în Cloud, proiectarea, implementarea și tehnici de verificare a sistemelor cloud), aspecte privind orchestrarea și coreografia serviciilor în sisteme distribuite)
  • Aplicații ale Sistemelor Distribuite (e.g. smart/green/resilient/digital/circular cities)

Profesor univ. dr. Cătălin Dima

 • Sisteme hibride

Profesor univ. dr. Dorel Lucanu

 • Metode formale aplicate în ingineria software şi Semantica limbajelor de programare (vezi k-framework.org)
 • Subiecte cu precădere legate de definiţii formale în K ale limbajelor de programare, în special ale versiunilor pentru dispozitive mobile, generare automată de compilatoare din aceste definiţii, dezvoltarea de instrumente de analiză bazate pe execuţia simbolică, dezvoltarea de versiuni specifice de logici pentru analiza definiţiilor de limbaje şi programelor

Profesor univ. dr. Henri Luchian

 • Calcul evolutiv
 • Data Mining

Conferențiar univ. dr. Adrian Iftene

 • Inteligenţă artificială
  • Credibilitatea resurselor disponibile pe Internet
  • Identificarea informațiilor false din cadrul rețelelor sociale
  • Procesarea de imagini din domeniul medical
 • Folosirea tehnologii noi în îmbunătățirea calității vieții (cu aplicații în eLearning și în domeniul medical)
  • Realitate augmentată și realitate virtuală
  • Interacțiune cu ajutorul vocii, a gesturilor și a ochilor

Cercetător ştiinţific I dr. Gabriel Ciobanu

 • Metode formale în sisteme distribuite
  • Algebre de procese şi sisteme concurente
  • Semantici operaţionale şi denotaţionale
  • Logici temporale, verificare automată
 • Calcul inspirat de natură
  • Sisteme membranare; calcul natural

Conferențiar univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan

 • Inteligență artificială; Probleme de Optimizare Combinatorie
  • Metode exacte și euristice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorie
  • Probleme de transport în care sunt incluse caracteristici GIS
  • Modele ale problemelor reale din Transporturi și Logistica mărfurilor
  • Evaluarea metodelor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului
  • Incertitudini în date și modul în care acestea se reflectă asupra algoritmilor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului

Pentru alte detalii, adresaţi-vă Secretariatului Școlii Doctorale de Informatică sau Biroului Doctorate din cadrul Universităţii.

Acte normative

Metodologia privind organizarea şi desfăsurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2020 – 2021

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare (versiunea 2015)

Regulamentul Şcolii doctorale FII

Informaţii suplimentare se găsesc pe pagina Biroului Studiilor Doctorale Universitare UAIC.

Susţineri publice teze de doctorat

Teze de abilitare