Proiectul ROSE InFIInit (Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)), finanțat prin Banca Mondială, urmărește creșterea gradului de promovabilitate a studenților înmatriculați în anul I licență, o mai bună și mai ușoară integrare a acestora în realitatea vieții de student, precum și o îmbunătățire a capacității acestora de a-și defini parcursul profesional și de a-și dezvolta abilități socio-emoționale adecvate viitoarei lor cariere. Pe parcursul a 3 ani academici (2019 – 2022), proiectul va sprijini 150 studenți expuși riscului de abandon, grupul țintă incluzând anual câte 50 de studenți.

(24.03.2023) Termenul de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV  în cadrul procedurii de atribuire a celor 20 de consultanți individuali se prelungește până la data de 30.03.2023, conform acestei Note de prelungire. Detaliile privind depunerea candidaturilor și condițiile de lucru sunt disponibile în anunțul de mai jos (datat 14 martie 2023).

14 martie 2023: Anunț privind  selecția a 20 consultanți individuali – studenți pentru desfășurarea activităților de îndrumare și tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu privire la înțelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viața studentului .

Studenții de la orice nivel de studii (licență, masterat și doctorat), mai puțin cei de anul I licență, sunt astfel invitați să candideze pentru a deveni mentori pentru studenții de anul I, până la data de 23 martie 2023. Cele două documente de mai sus indică detaliat pașii de urmat în vederea depunerii acestor candidaturi. Concret – studenții interesați să devină consultanți InFIInit sunt invitați să depună (prin email către director de grant și asistent manager):

  • o scrisoare de interes, din care să rezulte punctele dumneavoastră tari, de ce doriți să deveniți consilier individual și ce anume (sau chiar cine) vă recomandă;
  • un CV cât mai complet (fără format impus), din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție menționate detaliat în Invitația de participare de mai sus; în acest document este indicat și punctajul maxim aferent fiecărui criteriu de selecție.

Orice întrebări, sugestii sau comentarii corelate cu acest anunț vor fi adresate prin email către directorul de grant.

(16.11.2021) Termenul de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV  în cadrul procedurii de atribuire a celor 20 de consultanți individuali se prelungește până la data de 22.11.2021, conform acestei Note de prelungire. Detaliile privind depunerea candidaturilor și condițiile de lucru sunt disponibile în anunțul de mai jos (datat 1 noiembrie 2021).

(1 noiembrie 2021): Anunț privind  selecția a 20 consultanți individuali – studenți pentru desfășurarea activităților de îndrumare și tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu privire la înțelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viața studentului .

Studenții de la orice nivel de studii (licență, masterat și doctorat), mai puțin cei de anul I licență, sunt astfel invitați să candideze pentru a deveni mentori pentru studenții de anul I, până la data de 15 noiembrie 2021. Cele două documente de mai sus indică detaliat pașii de urmat în vederea depunerii acestor candidaturi. Concret – studenții interesați să devină consultanți InFIInit sunt invitați să depună (prin email către director de grant și asistent manager):

  • o scrisoare de interes, din care să rezulte punctele dumneavoastră tari, de ce doriți să deveniți consilier individual și ce anume (sau chiar cine) vă recomandă;
  • un CV cât mai complet (fără format impus), din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție menționate detaliat în Invitația de participare de mai sus; în acest document este indicat și punctajul maxim aferent fiecărui criteriu de selecție.

Orice întrebări, sugestii sau comentarii corelate cu acest anunț vor fi adresate prin email către directorul de grant.

(2020) Anunț privind  selecția a 16 consultanţi individuali – studenți pentru desfășurarea activităților de îndrumare şi tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu privire la înţelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viaţa studentului .

Studenții de la orice nivel de studii (licență, masterat și doctorat), mai puțin cei de anul I licență, sunt astfel invitați să candideze pentru a deveni mentori pentru studenții de anul I, până la data de 13 decembrie 2020. Cele două documente de mai sus indică detaliat pașii de urmat în vederea depunerii acestor candidaturi. Concret – studenții interesați să devină consultanți InFIInit sunt invitați să depună (prin email către director de grant și asistent manager):

  • o scrisoare de interes, din care să rezulte punctele dumneavoastră tari, de ce doriți să deveniți consilier individual și ce anume (sau chiar cine) vă recomandă;
  • un CV cât mai complet (fără format impus), din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție menționate detaliat în Invitația de participare de mai sus; în acest document este indicat și punctajul maxim aferent fiecărui criteriu de selecție.

Orice întrebări, sugestii sau comentarii corelate cu acest anunț vor fi adresate prin email către directorul de grant.

(2019) Anunț privind  selecția a 16 consultanţi individuali – studenți pentru desfășurarea activităților de îndrumare şi tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu privire la înţelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viaţa studentului .

Studenții de la orice nivel de studii (licență, masterat și doctorat), mai puțin cei de anul I licență, sunt astfel invitați să candideze pentru a deveni mentori pentru studenții de anul I, până la data de 31 decembrie 2019. Cele două documente de mai sus indică pașii de urmat în vederea depunerii acestor candidaturi.

Update 1 (31.12.2019): Termenul de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV și a altor documente justificative în cadrul procedurii de atribuire a celor 16 consultanților individuali se prelungește până la data de 10.01.2020, conform acestei Note de prelungire.

Update 2 (10.01.2020): Termenul de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV și a altor documente justificative în cadrul procedurii de atribuire a celor 16 consultanților individuali se prelungește până la data de 17.01.2020, conform acestei ultime Note de prelungire.