Afișat: 20.07.2022, ora 18:05

Eventualele contestaţii se pot depune până pe data de 21.07.2022, ora 18:05, prin email la adresa admitere@info.uaic.ro.

IMPORTANT: Deoarece este necesar un număr minim de studenţi pentru organizarea unei formaţii de studii, în cazul în care la unele mastere nu este atins numărul minim, TOŢI candidaţii declaraţi admişi în sesiunile iulie şi septembrie pot fi redistribuiţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcţie de opţiunile exprimate.

Informaţii cu privire la confirmarea locului de către candidaţii declaraţi admişi

Informații cu privire la refacerea listelor

Rezultate generale

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Ingineria Sistemelor Software – BUGET

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Inteligență Artificială și Optimizare – BUGET

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Sisteme Distribuite – BUGET

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Securitatea Informației – BUGET

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Studii Avansate în Informatică – BUGET

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Lingvistică Computațională – BUGET

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Ingineria Sistemelor Software – TAXĂ

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Inteligență Artificială și Optimizare – TAXĂ

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Sisteme Distribuite – TAXĂ

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Securitatea Informației – TAXĂ

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Studii Avansate în Informatică – TAXĂ

Lista candidaților declarați admiși la programul de master Lingvistică Computațională – TAXĂ

Lista candidaților declarați respinși, care pot beneficia de refacerea ulterioară a listelor