La nivelul instituţiei, activitatea de relaţii internaţionale este coordonată de către Serviciul Relaţii Internaţionale al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Relaţiile internaţionale la nivelul Facultăţii de Informatică au în vedere în principal următoarele direcţii:

  • schimburi de studenţi cu alte universităţi
  • mobilităţi cadre didactice şi personal administrativ

În majoritatea cazurilor, activităţile legate de relaţiile internaţionale au loc sub egida programului european Erasmus+.

Programul Erasmus+ cu țările participante

Acest program are în vedere colaborarea cu universităţile din alte ţări ale Uniunii Europene şi ţări asociate UE.

Informaţii generale

Procedurile universităţii privind organizarea și derularea mobilităților prin programul Erasmus+ cu țările participante pot fi găsite aici.

Coordonator Erasmus+ la nivel de facultate: lect. dr. Vlad Rădulescu.

Mobilităţi studenţeşti de studiu

Mobilităţile studenţeşti de studiu permit studenţilor să ia contact cu sisteme de învăţământ superior din alte ţări, prin efectuarea de stagii la universităţi din ţările participante la programul Erasmus+, care au încheiate acorduri bilaterale cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Durata unui stagiu de studiu poate fi de 1 sau 2 semestre, pe parcursul aceluiaşi an universitar. Un student aflat într-un stagiu de studiu are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi studenţi de la universitatea la care se desfăşoară stagiul (cu excepţia faptului că nu se percep taxe de şcolarizare). La întoarcerea din stagiu, disciplinele studiate şi promovate sunt echivalate cu disciplinele de la facultatea de care aparţine studentul. Procedurile legate de organizarea și derularea mobilităților de studiu pot fi consultate aici.

În fiecare an, în perioada martie-aprilie, este organizată selecţia candidaturilor pentru stagii de studiu care se vor desfăşura în anul universitar următor, în limita numărului de locuri alocat facultăţii. La selecţie pot participa studenţii de orice nivel (licenţă, master, doctorat), cu excepţia celor aflaţi în an terminal, deoarece aceştia nu vor mai avea calitatea de student în anul universitar următor. Din acest motiv, la începutul anului universitar, în luna octombrie, este organizată o nouă selecţie, destinată în principal (dar nu exclusiv) studenţilor din anii I nivel master şi doctorat, care tocmai au trecut prin procesul de admitere; cei selectaţi la acest moment pot desfăşura mobilităţi doar în semestrul 2 al anului universitar respectiv.

Mobilităţi studenţeşti de practică

Mobilităţile studenţeşti de practică permit efectuarea de stagii de practică la universităţi sau companii din alte ţări.

Durata unui stagiu de practică este între 2 şi 3 luni.

Deoarece activitatea desfăşurată în cadrul unui stagiu de practică nu poate fi echivalată cu disciplinele studiate în cadrul facultăţii, la Facultatea de Informatică se pot desfăşura mobilităţi de practică doar în timpul vacanţei de vară.

La fel ca în cazul mobilităţilor de studii, pentru mobilităţile de practică există un proces de selecţie, care se poate desfăşura de mai multe ori în decursul unui an universitar. Mai multe informaţii privind mobilităţile de practică pot fi găsite aici.

Informaţii privind selecţia pentru mobilităţile de practică 2021-2022

Programul Erasmus+ cu țările partenere

Acest program este dedicat colaborării cu universităţi din ţări aflate în afara Uniunii Europene.

Procesul de selecție are loc o dată pe an universitar, în mod similar programului cu țările participante. Spre deosebire de acesta din urmă, locurile nu sunt alocate în prealabil pe facultăți, astfel încât după prima etapă de selecție, efectuată la nivelul facultăților, rezultatele finale sunt decise la nivelul universității.

Informaţii privind procesul de selecţie din luna februarie 2022