Reînmatriculările pentru anul universitar 2021-2022 se vor face ONLINE în perioada 6 – 17 septembrie 2021, cu respectarea capacităţii de şcolarizare aprobată prin Hotărâre de Guvern, pentru fiecare specializare.

Condiţii pentru reînmatriculare:

  1. Existenţa dosarului de student, cu toate actele, la secretariatul facultăţii;
  2. Achitarea tuturor taxelor restante (acolo unde este cazul) – NU se fac reînmatriculări fără achitarea taxelor restante;
  3. Achitarea taxei de reînmatriculare – 200 lei la BRD;
  4. Completarea formularului de cerere de reînmatriculare
    1. cerere reînmatriculare studii de licenţă
    2. cerere reînmatriculare studii de master

 

Cererea de reînmatriculare completată şi semnată de titular, chitanţele care atestă plata taxei de reînmatriculare, a taxelor restante, vor fi scanate şi transmise pe mail la secretariat@info.uaic.ro.

După primirea cererii, va fi verificat dosarul studentului , situaţia achitării taxelor şi, în cazul în care sunt necesare actualizări ale documentelor din dosar sau completarea documentelor lipsă, solicitanţii vor fi anunţaţi prin email.