Reînmatriculările pentru anul universitar 2020-2021 se vor face ONLINE în perioada 7 – 14 septembrie 2020, cu respectarea capacităţii de şcolarizare aprobată prin Hotărâre de Guvern, pentru fiecare specializare.

Condiţii pentru reînmatriculare:

  1. Existenţa dosarului de student, cu toate actele, la secretariatul facultăţii;
  2. Achitarea tuturor taxelor restante (acolo unde este cazul) – NU se fac reînmatriculări fără achitarea taxelor restante;
  3. Achitarea taxei de reînmatriculare – 200 lei la BRD;
  4. Completarea formularului de cerere de reînmatriculare

Cererea de reînmatriculare completată şi semnată de titular, chitanţele care atestă plata taxei de reînmatriculare, a taxelor restante, vor fi scanate şi transmise pe mail la secretariat@info.uaic.ro.

După primirea cererii, va fi verificat dosarul studentului , situaţia achitării taxelor şi, în cazul în care sunt necesare actualizări ale documentelor din dosar sau completarea documentelor lipsă, solicitanţii vor fi anunţaţi prin email.