Reînmatriculările pentru anul universitar 2022-2023 se vor face ONLINE în perioada 5 – 11 septembrie 2022, cu respectarea capacităţii de şcolarizare aprobată prin Hotărâre de Guvern, pentru fiecare program de studii şi an de studii.

Condiţii pentru reînmatriculare:

  1. Existenţa dosarului de student, cu toate actele, la secretariatul facultăţii;
  2. Achitarea tuturor taxelor restante (acolo unde este cazul) – NU se fac reînmatriculări fără achitarea taxelor restante;
  3. Achitarea taxei de reînmatriculare – 200 lei la BRD;
  4. Completarea formularului de cerere de reînmatriculare
    1. cerere reînmatriculare studii de licenţă
    2. cerere reînmatriculare studii de master

UPDATE !

Întrucât, momentan, sunt probleme cu accesarea mesajelor de pe adresa de mail secretariat@info.uaic.ro, cererea de reînmatriculare completată şi semnată de titular, chitanţele care atestă plata taxei de reînmatriculare, a taxelor restante, vor fi scanate şi transmise pe mail la secretar.sef.FII@gmail.com.

Studenţii care au trimis cererile de reinmatriculare si chitanţele aferente ANTERIOR perioadei de reînmatriculare trebuie să retrimită mesajul către noua adresă comunicată.

După primirea cererii, va fi verificat dosarul studentului, situaţia achitării taxelor şi, în cazul în care sunt necesare actualizări ale documentelor din dosar sau completarea documentelor lipsă, solicitanţii vor fi anunţaţi prin email.