Reînmatriculările pentru anul universitar 2023-2024 se vor face ONLINE în perioada 1– 10 septembrie 2023, cu respectarea capacităţii de şcolarizare aprobată prin Hotărâre de Guvern, pentru fiecare specializare.

NU sunt luate în considerare cererile trimise ÎNAINTE de perioada stabilită !!

Condiţii pentru reînmatriculare:

  1. Existenţa dosarului de student, cu toate actele, la secretariatul facultăţii;
  2. Achitarea tuturor taxelor restante (acolo unde este cazul) – NU se fac reînmatriculări fără achitarea taxelor restante;
  3. Achitarea taxei de reînmatriculare – 200 lei la BRD;
  4. Completarea formularului de cerere de reînmatriculare:

Cererea de reînmatriculare completată şi semnată de titular (cu pix sau stilou de culoare ALBASTRĂ), copia CI, chitanţele care atestă plata taxei de reînmatriculare, a taxelor restante, vor fi scanate şi transmise pe mail la secretariat@info.uaic.ro.

După primirea cererii, va fi verificat dosarul studentului, situaţia achitării taxelor şi, în cazul în care sunt necesare actualizări ale documentelor din dosar sau completarea documentelor lipsă, solicitanţii vor fi anunţaţi prin email.

Studenţii de la master trebuie să aibă la dosar DIPLOMA DE LICENŢĂ şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ în original.