Lista cererilor de reînmatriculare la specializarea Informatică pentru anul III de studii, an universitar 2020-2021, după aplicarea criteriilor aprobate de Consiliul Facultăţii, poate fi consultată aici.

Numărul total de discipline care trebuie refăcute a rezultat în urma alinierii la planul de învăţământ al seriei curente de studenţi din anul III.