În şedinţa de Consiliu din 18.09.2023 au fost discutate cererile de reînmatriculare depuse în termenul stabilit.

Rezoluţiile primite pentru fiecare cerere pot fi consultate AICI.

Studenţii care au primit aprobare pentru reînmatriculare, în conformitate cu prevederile din Regulamentele de activitate didactice aplicabile fiecărei serii de studenţi, vor trebui sa semneze

  • contractul de studii,
  • fişa de înscriere semestrială
  • procesul verbal de recunoaştere a disciplinelor promovate şi stabilire a examenelor de diferenţă

în termenele şi perioadele anunţate de către secretariat.