Proceduri operaţionale pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta
Regulamente instituționale de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
Regulamente de organizare şi funcționare a studiilor universitare de doctorat – Şcoala Doctorală de Informatică

Metodologii

Legislaţie referitoare la studiile universitare de doctorat
Legislaţie referitoare la procesul de obţinere a atestatului de abilitare
Legislaţie referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat
Hotărâri de guvern referitoare la organizarea şi funcționarea studiilor universitare de doctorat