Hotărârile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
Proceduri operaţionale pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta
Regulamente instituționale de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
Regulamente de organizare şi funcționare a studiilor universitare de doctorat - Şcoala Doctorală de Informatică
Metodologii
Legislaţie referitoare la studiile universitare de doctorat
Legislaţie referitoare la procesul de obţinere a atestatului de abilitare
Legislaţie referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat
Hotărâri de guvern referitoare la organizarea şi funcționarea studiilor universitare de doctorat
 ADMITERE DOCTORAT
 STUDII DE DOCTORAT
SUSȚINEREA RAPORTULUI FINAL (TEZA) ÎN CADRUL COMISIEI DE INDRUMARE
SUSTINEREA PUBLICĂ