Data şi locul de desfăşurare a referendumului: 20 Iunie 2019, Sala Senatului, în intervalul orar 08:00-20:00.

Metodologia de organizare a referendumului poate fi consultată la adresa:http://www.uaic.ro/referendumul-universitar-pentru-alegerea-modalitatii-de-desemnare-a-rectorului-pentru-mandatul-2020-20

Listele de alegători din cadrul Facultăţii de Informatică se pot consulta aici.

Sesizările privind eventualele erori, se depun la Secretariatul Facultăţii de Informatică, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea listelor.

„Conform art. 8 (4) din Metodologia de organizare a referendumului la nivelul UAIC pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024, alegătorii au dreptul şi datoria să verifice înscrierea în listele de vot. Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Biroul Electoral al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada 23.05 – 24.05. 2019.”