La sfârşitul semestrului 1 din anul universitar 2019-2020 au fost evaluate 184 activităţi de tip curs, seminar sau laborator. Cei mai activi au fost studenţii din anul 1 licenţă, în comparaţie cu ceilalţi ani de la licenţă şi de la master. De asemenea, au mai fost multe comentarii la materiile unde promovabilitatea a fost mică. Au fost 30 de situaţii în care doar un student a evaluat un profesor (de regulă la materiile de la master sau de la opţionale), dar de regulă mulţi profesori au primit cel puţin 10 evaluări (36), maximul fiind pentru o activitate cu 47 de evaluări (la o materie din anul 1). Per total, 140 de activităţi din cele 184 au fost evaluate cu medii de peste 3 dintr-un maxim de 4 puncte.
Studenţii au apreciat profesorii care s-au implicat mai mult în predarea materiei şi pe cei care au fost alături de ei cu explicaţii suplimentare în momentul în care nu înţelegeau anumite aspecte teoretice. De asemenea, au apreciat exemplele simple de la curs sau seminar pentru noţiunile teoretice pe care le-au parcurs. De remarcat aprecierile pozitive pe care le-au acordat colegilor şi colaboratorilor tineri, pe care i-au simţit mai aproape de ei şi bine pregătiţi pe părţile practice ale laboratoarelor. Punctele acordate acestora au fost în jur de 3 şi chiar peste, dintr-un maxim de 4 puncte.
Legat de aspectele negative, studenţii au remarcat profesorii care nu sunt aproape de ei, pe cei care mai întârzie dimineaţa la ora 8:00, pe cei care sunt foarte stricţi cu ei în acordarea notelor. În anumite situaţii au semnalat diferenta de dificultate între problemele abordate şi discutate la seminar şi subiectele date la examen.
Studenţii au recunoscut că în anumite situaţii nu au reuşt să ajungă la cursuri şi la activităţile practice, din cauza serviciului, şi au solicitat înţelegere şi posibilitatea schimbării modului de evaluare, care să se facă pe bază de proiect (mai ales în cazul studenţilor din anul 3 şi de la master).
În cazul materiilor cu un procentaj mic de promovabilitate, părerile şi comentariile sunt împărţite şi diferă de multe ori: cei care au fost la curs şi seminar apreciind pozitiv de cele mai multe ori activitatea profesorului, ceilalţi criticând de multe ori nejustificat activitatea acestuia.