Workshop-2FII-Ian-Feb-2024 – ProgramMasterul de Studii Avansate în Informatică are ca obiectiv principal dezvoltarea de abilități avansate în efectuarea unei cercetări independente, astfel încât la finalizarea lui absolventul să FIE CAPABIL să demonstreze că are cunoștințele de specialitate pentru a contribui la studiile existente în domeniul cercetării. Este de așteptat ca cei mai mulți absolvenți ai Masterului de Studii Avansate în Informatică să continue activitatea de cercetare în cadrul studiilor doctorale.

Selecția candidaților este una foarte exigentă și se bazează pe prezentarea unui plan de cercetare sub îndrumarea unui cadru didactic. Pe parcursul studiilor, se face o monitorizare atentă a activității acestor studenți de către profesorul îndrumator, iar la sfârșitul fiecărui semestru se face o sesiune de prezentări în care studenții își prezintă rezultatele obținute. Pentru realizarea planului de cercetare propus, masterandul are libertatea de a-și alege disciplinele cele mai potrivite dintre cele predate la toate modulele de master sau în școala doctorală din cadrul facultății.

Laboratorul de stagii de practică împreună cu sistemul de burse, in special cele oferite de companii, sunt mijloace prin care se oferă sprijin financiar masteranzilor de la acest master, pentru a le permite studenților de la acest master să dedice tot timpul studiului și cercetării. O altă variantă care funcţionează deja constă în burse acordate de companii.

Organizare

  • Fiecare masterand de la Studii avansate în informatică îşi alege o temă de cercetare, la care va lucra sub îndrumarea unui cadru didactic titular de la Facultatea de informatică.
  • Planul de învăţământ este unul individual, compus din discipline alese de la celelalte mastere sau de la Școala doctorală, în funcţie de tema de cercetare aleasă. În cazuri bine justificate, de exemplu teme de cercetare interdisciplinare, pot fi alese şi discipline de la alte facultăţi, cu condiţia să existe un acord pentru fiecare astfel de disciplină între cele două facultăţi.
  • La începutul activităţii didactice din anul I, materandul va întocmi un plan de cercetare individual, care va fi avizat de cadrul didactic îndrumător. În acest plan va fi trecut şi modul de monitorizare a activităţii. Planul individual de cercetare este anexă la contractul de studii. Sunt acceptate și teme de cercetare interdisciplinare, cu condiția ca informatica să reprezinte domeniul principal.
  • Activitatea masterandului se va desfăşura full-time în cadrul facultăţii sau part-time la o companie care va încheia un acord cu facultatea asupra dezvoltării temei de cercetare. Tema de cercetare poate fi propusă şi de companii.

Plan de studii 2022-2023

2FII

Workshopul 2FII are loc de două ori pe an (sesiunile de iarnă și vară) . În cadrul acestui workshop, fiecare student de la masterul de Studii Avansate va prezenta progresul făcut la tema de cercetare.

February 2024

Iunie 2023

Ianuarie-Februarie 2023

Iunie 2022

Februarie 2022

Iunie 2021

Februarie 2021

Iunie 2020

Februarie 2020

Octombrie 2019

Februarie 2019

Iunie 2018

Februarie 2018