Masterul de Studii Avansate în Informatică are ca obiectiv principal dezvoltarea de abilități avansate în efectuarea unei cercetări independente, astfel încât la finalizarea lui absolventul să FIE CAPABIL să demonstreze că are cunoștințele de specialitate pentru a contribui la studiile existente în domeniul cercetării. Este de așteptat ca cei mai mulți absolvenți ai Masterului de Studii Avansate în Informatică să continue activitatea de cercetare în cadrul studiilor doctorale.

Selecția candidaților este una foarte exigentă și se bazează pe prezentarea unui plan de cercetare sub îndrumarea unui cadru didactic. Pe parcursul studiilor, se face o monitorizare atentă a activității acestor studenți de către profesorul îndrumator, iar la sfârșitul fiecărui semestru se face o sesiune de prezentări în care studenții își prezintă rezultatele obținute. Pentru realizarea planului de cercetare propus, masterandul are libertatea de a-și alege disciplinele cele mai potrivite dintre cele predate la toate modulele de master sau în școala doctorală din cadrul facultății.

Laboratorul de stagii de practică împreună cu sistemul de burse, in special cele oferite de companii, sunt mijloace prin care se oferă sprijin financiar masteranzilor de la acest master, pentru a le permite studenților de la acest master să dedice tot timpul studiului și cercetării.

Plan de studii 2020-2021