Masteratul în Sisteme Distribuite (SD), organizat din 2001, are ca scop
pregătirea absolvenţilor de profil informatic în sensul deprinderii tehnicilor de proiectare, implementare şi verificare a sistemelor distribuite. Acest domeniu cuprinde diverse arii de studiu, precum algoritmi paraleli, procesare distribuită pe cluster şi grid, sisteme de operare distribuite, arhitecturi de calcul paralel etc.

Propunerea de plan de învățământ 2019-2021

Plan de studii 2018-2020 (versiune detaliată)

Anul 1 (seria 2018-2020)

Semestrul 1Tehnici avansate de ingineria programării (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Metode formale în ingineria software (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Dezvoltarea aplicaţiilor Web (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Procesarea digitală a imaginilor (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Analiza experimentală a algoritmilor (7 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Sisteme de operare distribuite (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Securitatea sistemelor de operare si sisteme malițioase (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Blockchain – fundamente și aplicații (7 ECTS)
  
Semestrul 2Modelarea sistemelor distribuite (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Programare concurentă și distribuită (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Sisteme bazate pe evenimente (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Specificarea şi verificarea sistemelor distribuite (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Protocoale de securitate. Modelare şi verificare (7 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici (7 ECTS)
  

Anul 2 (seria 2017-2019)

Semestrul 1Disciplină fundamentală generală III (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite V (8 ECTS)
  
 Disciplină complementară I (8 ECTS)
  
 Practică profesională/cercetare III (6 ECTS)
  
Semestrul 2Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VI (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VII (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru sisteme distribuite VIII (8 ECTS)
  
 Elaborarea lucrării de disertaţie (6 ECTS, Fisa disciplinei)
  

Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

Pachet discipline fundamentale pentru sisteme distribuite semestrul I

Pachet discipline fundamentale pentru sisteme distribuite semestrul II

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul I