Masteratul în Sisteme Distribuite (SD), organizat din 2001, are ca scop pregătirea absolvenţilor de profil informatic în sensul deprinderii tehnicilor de proiectare, implementare şi verificare a sistemelor distribuite. Acest domeniu cuprinde diverse arii de studiu, precum algoritmi paraleli, procesare distribuită pe cluster şi grid, sisteme de operare distribuite, arhitecturi de calcul paralel etc.

Plan de studii 2019-2020 (versiune detaliată)

Anul 1 (Seria 2019-2021)

Semestrul 1Tehnici avansate de ingineria programării (7.5 ECTS, Pagina web a disciplinei)
Metode formale în ingineria software (7.5 ECTS, Pagina web a disciplinei)
Cursuri opţionale (2 din 6) (7.5 ECTS)
  Dezvoltarea aplicaţiilor Web (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Procesarea digitală a imaginilor (Fişa disciplinei)
  Analiza experimentală a algoritmilor (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Sisteme de operare distribuite (Fişa disciplinei)
  Securitatea sistemelor de operare şi sisteme malițioase (Fişa disciplinei)
  Blockchain – fundamente și aplicații
Semestrul 2Cursuri opţionale (4 din 6) (7.5 ECTS)
  Modelarea sistemelor distribuite (Fişa disciplinei)
  Programare concurentă și distribuită (Fişa disciplinei)
  Sisteme bazate pe evenimente (Fişa disciplinei)
  Specificarea şi verificarea sistemelor distribuite (Fişa disciplinei)
  Protocoale de securitate. Modelare şi verificare (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici

Anul 2 (Seria 2018-2020)

Semestrul 1Tehnologii Java (7 ECTS, Fişa disciplinei)
Curs opţional (1 din 3) (7 ECTS)
  Dezvoltarea aplicaţiilor Web (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Procesarea digitală a imaginilor (Fişa disciplinei)
  Analiza experimentală a algoritmilor (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
Curs opţional (1 din 3) (8 ECTS)
  Sisteme de operare distribuite (Fişa disciplinei)
  Securitatea sistemelor de operare şi sisteme malițioase (Fişa disciplinei)
  Blockchain – fundamente și aplicații
Curs opţional (1 din 3) (8 ECTS)
  Cercetări operaţionale (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Capitole speciale de inteligenţă artificială (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Managementul proiectelor (Fişa disciplinei)
Semestrul 2Etică și integritate academică (5 ECTS)
Practică profesională/cercetare (12 ECTS)
Elaborarea lucrării de disertație (13 ECTS, Fişa disciplinei)