Securitatea informaţiei joacă un rol foarte important în aproape toate aspectele vieţii de zi cu zi: guvernare, securitate militară, activităţi bancare şi financiare, educaţie, transport, medicină, agricultură, legislaţie, activităţi recreative. Apariţia şi dezvoltarea comerţului electronic a dat o nouă dimensiune securităţii informaţiei, aceea de domeniu crucial în desfăşurarea activităţilor cotidiene în condiţii normale. Curricula Masteratului în Securitatea Informaţiei include discipline care să asigure viitorului absolvent atât fundamentele securităţii informaţiei cât şi elemente de noutate şi cercetare curentă în domeniu.

Plan de studii 2019-2020 (versiune detaliată)

Anul 1 (Seria 2019-2021)

Semestrul 1Tehnici avansate de criptografie (7.5 ECTS)
Tehnici avansate de ingineria programării (7.5 ECTS, Pagina web a disciplinei)
Tehnici şi metode de criptanaliză (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Arhitecturi hardware în criptografie (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Semestrul 2Modele de securitate (7.5 ECTS, Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
Specificarea şi verificarea sistemelor (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Securitatea reţelelor de calculatoare (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Protocoale de securitate: modelare şi verificare (7.5 ECTS, Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)

Anul 2 (Seria 2018-2020)

Semestrul 1Curs opţional (1 din 2) (7 ECTS)
  Securitate software (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
  Logici de încredere în securitatea informaţiei (Fişa disciplinei)
Securitatea reţelelor wireless şi a dispozitivelor mobile (8 ECTS, Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase (8 ECTS, Fişa disciplinei)
Securitatea comerţului electronic (7 ECTS, Fişa disciplinei)
Semestrul 2Etică și integritate academică (5 ECTS)
Practică specialitate/cercetare (12 ECTS)
Elaborarea lucrării de disertație (13 ECTS, Fişa disciplinei)