Securitatea informaţiei joacă un rol foarte important în aproape toate aspectele vieţii de zi cu zi: guvernare, securitate militară, activităţi bancare şi financiare, educaţie, transport, medicină, agricultură, legislaţie, activităţi recreative. Apariţia şi dezvoltarea comerţului electronic a dat o nouă dimensiune securităţii informaţiei, aceea de domeniu crucial în desfăşurarea activităţilor cotidiene în condiţii normale. Curricula Masteratului în Securitatea Informaţiei include discipline care să asigure viitorului absolvent atât fundamentele securităţii informaţiei cât şi elemente de noutate şi cercetare curentă în domeniu.

Plan de studii 2022-2023