Securitatea informaţiei joacă un rol foarte important în aproape toate aspectele vieţii de zi cu zi: guvernare, securitate militară, activităţi bancare şi financiare, educaţie, transport, medicină, agricultură, legislaţie, activităţi recreative. Apariţia şi dezvoltarea comerţului electronic a dat o nouă dimensiune securităţii informaţiei, aceea de domeniu crucial în desfăşurarea activităţilor cotidiene în condiţii normale. Curricula Masteratului în Securitatea Informaţiei include discipline care să asigure viitorului absolvent atât fundamentele securităţii informaţiei cât şi elemente de noutate şi cercetare curentă în domeniu.

Propunerea de plan de învățământ 2019-2021

Plan de studii 2018-2020 (versiune detaliată)

Anul 1 (seria 2018-2020)

Semestrul 1Tehnici avansate de criptografie (8 ECTS)
  
 Tehnici avansate de ingineria programării (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Tehnici și metode de criptanaliză (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Arhitecturi hardware în criptografie (7 ECTS)
  
Semestrul 2Modele de securitate (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Specificarea și verificarea sistemelor (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Securitatea rețelelor de calculatoare (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Protocoale de securitate: modelare și verificare (7 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  

Anul 2 (seria 2017-2019)

Semestrul 1Securitatea sistemelor software (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Securitatea reţelelor wireless şi a dispozitivelor mobile (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Practică de cercetare III (6 ECTS)
  
Semestrul 2Logici de încredere în securitatea informaţiei (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Securitatea comerţului electronic (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Securitatea fluxului informaţional (8 ECTS)
  
 Metode bioinformatice în securitate (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Elaborarea lucrării de disertaţie (6 ECTS, Fisa disciplinei)