Masteratul în Optimizare Computaţională are ca scop pregătirea absolvenţilor preponderent de profil informatic în sensul aprofundării
cunoştinţelor în domeniul optimizării. Programul se adresează absolvenţilor Facultăţii de Informatică, precum şi absolvenţilor de la specializări precum Automatizări şi Calculatoare, Matematică, Fizică, Informatică Economică.

Optimizarea computaţională este un domeniu care a fost iniţiat încă din anii ’40 şi care furnizează tehnici pentru modelarea şi rezolvarea unei game largi de probleme din lumea reală. Cuprinde subdomenii ca programare liniară, programare întreagă, programare convexă, optimizare stochastică, optimizare combinatorială. Datorită aplicabilităţii practice, domeniul s-a dezvoltat foarte mult atât pe partea teoretică cât şi practică. Probleme dificile, de dimensiuni mari din industrie, inginerie, economie, control optimal, transport, comunicaţii, medicină şi biologie pot fi modelate ca probleme de optimizare şi rezolvate prin tehnici specifice. Pentru rezolvarea problemelor de optimizare s-au dezvoltat atât metode clasice, deterministe, cât şi metode stochastice. Acest lucru a determinat apropierea domeniului de cel al Inteligenţei Artificiale.

Propunerea de plan de învățământ 2019-2021

Plan de studii 2018-2020

Anul 1 (seria 2018-2020)

Semestrul 1Tehnici avansate de ingineria programării (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Tehnologii Java (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Capitole speciale de inteligenţă artificială (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Capitole avansate de reţele neuronale (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Securitatea sistemelor de operare şi sisteme maliţioase (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
Semestrul 2Capitole speciale de învăţare automată (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Data mining (8 ECTS)
  
 Metode inspirate din natură (7 ECTS)
  
 Calitatea sistemelor software (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese şi practici (7 ECTS)
  

Anul 2 (seria 2017-2019)

Semestrul 1Disciplină fundamentală generală III (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională V (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VI (8 ECTS)
  
 Practică profesională/cercetare III (6 ECTS)
  
Semestrul 2Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VII (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru optimizare computaţională VIII (8 ECTS)
  
 Disciplină complementară I (8 ECTS)
  
 Elaborarea lucrării de disertaţie (6 ECTS, Fisa disciplinei)
  

Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

Pachet discipline fundamentale pentru optimizare computaţională semestrul I

Pachet discipline fundamentale pentru optimizare computaţională semestrul II

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul II