Masteratul în Optimizare Computaţională are ca scop pregătirea absolvenţilor preponderent de profil informatic în sensul aprofundării
cunoştinţelor în domeniul optimizării. Programul se adresează absolvenţilor Facultăţii de Informatică, precum şi absolvenţilor de la specializări precum Automatizări şi Calculatoare, Matematică, Fizică, Informatică Economică.

Optimizarea computaţională este un domeniu care a fost iniţiat încă din anii ’40 şi care furnizează tehnici pentru modelarea şi rezolvarea unei game largi de probleme din lumea reală. Cuprinde subdomenii ca programare liniară, programare întreagă, programare convexă, optimizare stochastică, optimizare combinatorială. Datorită aplicabilităţii practice, domeniul s-a dezvoltat foarte mult atât pe partea teoretică cât şi practică. Probleme dificile, de dimensiuni mari din industrie, inginerie, economie, control optimal, transport, comunicaţii, medicină şi biologie pot fi modelate ca probleme de optimizare şi rezolvate prin tehnici specifice. Pentru rezolvarea problemelor de optimizare s-au dezvoltat atât metode clasice, deterministe, cât şi metode stochastice. Acest lucru a determinat apropierea domeniului de cel al Inteligenţei Artificiale.

Plan de studii 2020-2021