Misiunea acestui program de master este de a forma specialiști cu solide cunoștințe teoretice și importante abilități practice în domeniul Inteligenței artificiale, a optimizării computaționale și a științei datelor (data science).

Ca rezultate ale învățării vizate de acest program de masterat enumerăm:

 • Cunoștințe
  • Concepte, teorii, principii, metode care formează fundamentele dezvoltării de software
  •  Tehnici de optimizare numerică și combinatorică
  • Metode inspirate din natură în rezolvarea problemelor
  • Metode statistice de analiză și modelare predictivă
  • Algoritmi de învățare automată
  • Rețele neuronale și învățare profundă (deep learning)
  • Tehnici de procesare și extragere de cunoștințe din colecții mari de date
  • Tehnici de procesare a limbajului natural
  • Tehnici de procesare de imagini și algoritmi specifici vederii artificiale (Computer vision)
  • Tehnici de analiză experimentală a algoritmilor
  • Metodologia cercetării, principii de etică și integritate
 • Aptitudini
  • Să selecteze și să aplice instrumentele algoritmice potrivite în dezvoltarea de aplicații inteligente pentru rezolvarea problemelor reale, complexe
  • Să asambleze cu creativitate și în mod optim fluxuri de procesare de date pentru construirea de sisteme adaptabile, ce învață din date
  • Să evalueze corect performanța unui sistem de învățare automată și să îl optimizeze
  • Să evalueze puterea de generalizare a modelelor antrenate și să întreprindă măsuri de evitare a supra-adaptării în sistemele de învățare automată
  • Să utilizeze diverse medii de lucru/programare dedicate construirii de sisteme inteligente bazate pe învățare automată și învățare profundă
  • Să îmbine elemente arhitecturale existente și să construiască noi arhitecturi pentru învățare profundă
  • Să comunice eficient cu clienți care activează în diverse domenii și să lucreze în echipe multidisciplinare
  • Să implementeze și să integreze module de analiză a modelelor opace în scopul justificării și interpretării deciziilor sistemului, pentru inteligență artificială explicabilă;

Plan de studii 2023-2025