Masteratul în Lingvistică Computaţională (LC), organizat din 2001 are ca scop pregătirea absolvenţilor preponderent de profil informatic şi filologic în sensul aprofundării şi complementării cunoştinţelor comune a celor două domenii. La confluenţa acestor domenii se află Lingvistica Computaţională, domeniu interdisciplinar dezvoltat începând cu anii ’60, ce vizează utilizarea calculatorului ca instrument de investigaţie a limbii. În paralel s-au dezvoltat domeniile Prelucrării Limbajului Natural, ca subdomeniu în Inteligenţa Artificială, cu obiectivul realizării de programe ce prelucrează limbajul uman, şi Tehnologiile Limbajului Uman, disciplină a ingineriei software orientată pe dezvoltarea de sisteme practice ce implică prelucrarea limbajului uman. Masteratul de Lingvistică Computaţională combină elemente din cunoştinţele de bază informatice şi filologice cu elemente specifice celor trei domenii menţionate, vizând astfel dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, şi abilităţi cognitive în domenii interdisciplinare conexe.

Propunerea de plan de învățământ 2019-2021

Plan de studii 2018-2019 (versiune detaliată)

Anul 1 (seria 2018-2020)

Semestrul 1Structuri de date şi algoritmi (C) (7 ECTS)
  
 Tehnici avansate de ingineria programării (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Bazele matematice ale lingvisticii computaţionale și limbaje formale (7 ECTS)
  
 Dezvoltarea aplicaţiilor Web (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Lexicologie, morfologie și sintaxă computațională (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Aplicații ale prelucrării limbajului natural (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
Semestrul 2Introducere în lingvistică computaţională (8 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Prelucrarea statistică a limbajului natural (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Limbaje de scripturi (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Prelucrarea vorbirii și sisteme fuzzy (6 ECTS, Fisa disciplinei)
  

Anul 2 (seria 2017-2019)

Semestrul 1Semantica şi pragmatica limbajului natural (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Lanţuri de prelucrări lingvistice (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Traducere automată (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Practică de cercetare III (6 ECTS)
  
Semestrul 2Metode de învăţare aplicate limbajului natural (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Aplicaţii ale prelucrării limbajului natural (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Prelucrarea vorbirii şi sisteme fuzzy (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Elaborarea lucrării de disertaţie (6 ECTS, Fisa disciplinei)