Masteratul în Lingvistică Computaţională (LC), organizat din 2001 are ca scop pregătirea absolvenţilor preponderent de profil informatic şi filologic în sensul aprofundării şi complementării cunoştinţelor comune a celor două domenii. La confluenţa acestor domenii se află Lingvistica Computaţională, domeniu interdisciplinar dezvoltat începând cu anii ’60, ce vizează utilizarea calculatorului ca instrument de investigaţie a limbii. În paralel s-au dezvoltat domeniile Prelucrării Limbajului Natural, ca subdomeniu în Inteligenţa Artificială, cu obiectivul realizării de programe ce prelucrează limbajul uman, şi Tehnologiile Limbajului Uman, disciplină a ingineriei software orientată pe dezvoltarea de sisteme practice ce implică prelucrarea limbajului uman. Masteratul de Lingvistică Computaţională combină elemente din cunoştinţele de bază informatice şi filologice cu elemente specifice celor trei domenii menţionate, vizând astfel dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, şi abilităţi cognitive în domenii interdisciplinare conexe.

Plan de studii 2019-2020 (versiune detaliată)

Anul 1 (Seria 2019-2021)

Semestrul 1Curs opţional (1 din 2) (7.5 ECTS)
  Structuri de date şi algoritmi (C)
  Tehnici avansate de ingineria programării (Pagina web a disciplinei)
Curs opţional (1 din 2) (7.5 ECTS)
  Bazele matematice ale lingvisticii computaţionale şi limbaje formale
  Dezvoltarea aplicaţiilor Web (Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
Lexicologie, morfologie si sintaxă computaţională (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Aplicații ale prelucrării limbajului natural (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Semestrul 2Introducere în lingvistică computaţională (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Prelucrarea statistică a limbajului natural (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)
Curs opţional (1 din 2) (7.5 ECTS)
  Limbaje de scripturi (Fişa disciplinei)
  Data mining
Prelucrarea vorbirii și sisteme fuzzy (7.5 ECTS, Fişa disciplinei)

Anul 2 (Seria 2018-2020)

Semestrul 1Semantica şi pragmatica limbajului natural (7 ECTS, Fişa disciplinei, Pagina web a disciplinei)
Asistenți virtuali (7 ECTS)
Traducere automată (8 ECTS, Fişa disciplinei)
Curs opţional (1 din 2) (8 ECTS)
  Analiza bazelor mari de date (Fişa disciplinei)
  Capitole speciale de inteligenţă artificială (Fişa disciplinei)
Semestrul 2Etică și integritate academică (5 ECTS)
Practică profesională/cercetare (12 ECTS)
Elaborarea lucrării de disertație (13 ECTS, Fişa disciplinei)