Masteratul în Lingvistică Computaţională (LC), organizat din 2001 are ca scop pregătirea absolvenţilor preponderent de profil informatic şi filologic în sensul aprofundării şi complementării cunoştinţelor comune a celor două domenii. La confluenţa acestor domenii se află Lingvistica Computaţională, domeniu interdisciplinar dezvoltat începând cu anii ’60, ce vizează utilizarea calculatorului ca instrument de investigaţie a limbii. În paralel s-au dezvoltat domeniile Prelucrării Limbajului Natural, ca subdomeniu în Inteligenţa Artificială, cu obiectivul realizării de programe ce prelucrează limbajul uman, şi Tehnologiile Limbajului Uman, disciplină a ingineriei software orientată pe dezvoltarea de sisteme practice ce implică prelucrarea limbajului uman. Masteratul de Lingvistică Computaţională combină elemente din cunoştinţele de bază informatice şi filologice cu elemente specifice celor trei domenii menţionate, vizând astfel dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, şi abilităţi cognitive în domenii interdisciplinare conexe.

Plan de studii 2024-2025