Caracteristicile principale ale ingineriei software includ:

  • utilizarea de principii şi metode inginereşti pentru a obţine produse soft fiabile şi funcţionabile pe sisteme reale;
  • aplicarea principiilor de bază ale informaticii şi matematicii pentru găsirea de soluţii corecte și eficiente la probleme software;
  • abordarea sistematică, disciplinată şi cuantificabilă a dezvoltării, operării şi întreţinerii produselor soft.

Având la bază elemente solide de informatică şi matematică, ingineria software caută să dezvolte modele sistematice şi tehnici robuste pentru producerea de sisteme soft de înaltă calitate.

Masterul de Ingineria Sistemelor Software (MISS) a fost înfiinţat în 2005. Principalul obiectiv al acestui master este de a pregăti absolvenţi echipați cu toate instrumentele necesare începerii unei activităţi inginereşti în domeniul sistemelor soft. Atingerea acestui obiectiv presupune o bună înţelegere a conceptelor care definesc domeniul problemei, stăpânirea abordărilor generale şi specifice, capacitatea de a-şi baza deciziile pe date cantitative şi de a evita limitările date de folosirea unor modele prea simple sau bazate pe formule neverificate.

Absolvenţii MISS vor putea lucra în companii si departamente de dezvoltare de produse soft, fiind dotați cu toate elementele pentru a accede la cele mai înalte poziţii profesionale în aceste companii. În egală măsură le este deschisă calea pentru cercetare şi învăţământ superior.

Curricula masterului pune accent pe elemente de analiză şi proiectare, tehnici avansate de programare, calitatea sistemelor software, lucrul la proiecte în echipe, precum şi pe elemente de comunicare, inginerie economică şi managementul proiectelor

Propunerea de plan de învățământ 2019-2021

Plan de studii 2018-2019 (versiune detaliată)

Anul 1 (seria 2018-2020)

Semestrul 1Tehnici avansate de ingineria programării (7 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Metode formale în ingineria software (8 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
 Tehnologii Java (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Sisteme de operare distribuite (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Reverse Engineering (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Capitole avansate de reţele neuronale (8 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
Semestrul 2Discipline opţionale: 2 din 3 (8 ECTS)
  
 Capitole speciale de învăţare automată (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Programare concurentă și distribuită (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Sisteme bazate pe evenimente (8 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Discipline opţionale: 2 din 3 (7 ECTS)
  
 Interacţiune om-calculator (7 ECTS, Fisa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Calitatea sistemelor software (7 ECTS, Fisa disciplinei)
  
 Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici (7 ECTS)
  

Anul 2 (seria 2017-2019)

Semestrul 1Disciplină fundamentală generală III (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru ingineria software V (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VI (8 ECTS)
  
 Practică profesională/cercetare III (6 ECTS)
  
Semestrul 2Disciplină fundamentală pentru ingineria software VII (8 ECTS)
  
 Disciplină fundamentală pentru ingineria software VIII (8 ECTS)
  
 Disciplină complementară I (8 ECTS)
  
 Elaborarea lucrării de disertaţie (6 ECTS, Fisa disciplinei)
  

Disciplinele fundamentale generale, fundamentale de specialitate şi de specialitate complementară se vor alege din următoarele pachete:

Pachet discipline fundamentale generale semestrul I

Pachet discipline fundamentale pentru ingineria software semestrul I

Pachet discipline fundamentale pentru ingineria software semestrul II

Pachet discipline de specialitate complementară semestrul II

  • Sisteme bazate pe evenimente, Fisa Disciplinei
  • Aspecte pragmatice pentru ingineria serviciilor cloud: arhitecturi, procese și practici