Studiile de licenţă sunt organizate în sistem Bologna, având o durată de 3 ani.

Programele de studiu sunt concepute în funcţie de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii, fiind revizuite anual. Studenţii au la dispoziţie un număr mare de cursuri opţionale, care le permite specializarea în direcţia dorită de aceştia.

Calificări acordate

După 3 ani (studii de licență) un absolvent obține calificarea de „licențiat în Informatică”, putând intra pe piața muncii ca:

  • Inginer & Dezvoltator software
  • Designer Web, Programator, Administrator
  • Arhitect (software, sistem, baze de date, etc.)
  • Administrator de sisteme/rețele
  • Specialist în securitate
  • Cariere academice: profesor, cercetator.

Acces la studii ulterioare

Absolvenții de licență pot continua cu studiile de master după ce au trecut de un concurs de admitere la una dintre cele șase specializari în limba engleză. Modulele de masterat ale Facultății de Informatică Iași sunt deschise și absolvenților altor facultăți. Absolvenții de master pot continua cu studiile pentru doctorat.

Plan de studii 2019-2020 (versiune detaliată)

Anul 1 (seria 2019-2022)

Semestrul 1Structuri de date (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Logică pentru informatică (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Matematică (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Practica – Introducere în programare (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Limba engleză I (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Discipline facultative
  
 Programare competitivă V (3 ECTS)
  
 Educaţie fizică (1 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Psihologia educaţiei (5 ECTS)
  
Semestrul 2Programare orientată-obiect (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Sisteme de operare (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Fundamente algebrice ale informaticii (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Probabilităţi şi statistică (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Proiectarea algoritmilor (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Limba engleză II (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Discipline facultative
  
 Programare competitivă VI (3 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Educaţie fizică (1 ECTS)
  
 Etică și integritate academică (3 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului) (5 ECTS)
  

Anul 2 (seria 2018-2021)

Semestrul 1Reţele de calculatoare (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Baze de date (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Limbaje formale, automate şi compilatoare (5 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Algoritmica grafurilor (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Limba engleză III (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 1
  
 Calculabilitate, decidabilitate şi complexitate (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Principii ale limbajelor de programare (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Algoritmi genetici (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Modele continue şi Matlab (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Discipline facultative
  
 Programare competitivă I (3 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Educaţie fizică (1 ECTS)
  
 Practică în industrie I (3 ECTS)
  
 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) (5 ECTS)
  
Semestrul 2Tehnologii WEB (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Programare avansată (5 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Ingineria Programării (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Practică SGBD (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Limba engleză IV (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 2
  
 Programare funcţională (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Introducere in criptografie (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Antreprenoriat și inovare în IT (5 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Sisteme Embedded (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Discipline facultative
  
 Programare competitivă II (3 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Educaţie fizică și sport (1 ECTS)
  
 Didactica informaticii (5 ECTS)
  

Anul 3 (seria 2017-2020)

Semestrul 1Învățare automată (6 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Securitatea informaţiei (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Inteligenţă artificială (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Practică – Programare în Pyton (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 3
  
   Introducere în .NET (4 ECTS, Fișa disciplinei)
  
   Dezvoltarea sistemelor fizice utilizând microprocesoare (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
   Rețele neuronale (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
   Animaţie 3D: algoritmi şi tehnici fundamentale (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 4
  
   Programare și modelare probabilistă (5 ECTS, Site-ul disciplinei)
  
   Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu JavaScript (5 ECTS)
  
   Capitole speciale de sisteme de operare (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
   Inginerie software specifică automobilelor (5 ECTS)
  
 Discipline facultative
  
 Programare competitivă III (3 ECTS)
  
 Practică în industrie II (3 ECTS)
  
Semestrul 2Calcul numeric (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Grafică pe calculator (4 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Elaborare lucrare de licență (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 5
  
   Programare bazată pe reguli (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
   Tehnici de programare pe platforma Android (5 ECTS, Fișa disciplinei)
  
   Aspecte computaţionale în teoria numerelor (5 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 6
  
   Psihologia comunicării profesionale în domeniul IT-lui (6 ECTS, Fișa disciplinei)
  
   Cloud Computing (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
   Tehnici de ingineria limbajului natural (6 ECTS, Fișa disciplinei)
  
   Analiza reţelelor media sociale (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
 Curs opţional 7
  
   Reţele Petri şi aplicaţii (6 ECTS, Fișa disciplinei)
  
   Smart Card-uri şi Aplicaţii (6 ECTS, Fișa disciplinei, Site-ul disciplinei)
  
   Topici speciale de programare .NET (6 ECTS, Fișa disciplinei)
  
 Elaborare lucrare de licenţă (5 ECTS, Fişa disciplinei)
  
 Discipline facultative
  
 Programare competitivă IV (3 ECTS)
  
 Managementul clasei de elevi (3 ECTS)
  
 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (2 ECTS, Fișa disciplinei)