Datorită faptului că numărul dosarelor de candidatură depuse pentru consultanți individuali – supraveghetori, în cadrul proiectului ROSE organizat de către Facultățile de Informatică și Matematică, nu a atins numărul minim impus prin regulile programului ROSE, durata de depunere a dosarelor de candidatură la această categorie este prelungită până pe data de 8 iulie 2021, ora 16. Modul de desfășurare a selecției, de depunere a dosarelor de candidatură și cerințele privind conținutul dosarelor sunt aceleași ca în anunțul inițial (https://www.info.uaic.ro/selectie-consultanti-scoli-de-vara-pentru-elevi-proiectul-rose-anul-iii-2021/).