Omagiu profesorului John Horton Conway, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Comunitatea academică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași omagiază memoria lui John Horton Conway, unul dintre cei mai iluștri matematicieni contemporani ai lumii.

În aceste zile ale pandemiei, John Horton Conway, profesor titular și apoi emerit al Catedrei nominale John von Neumann de la Princeton University, a încetat din viață în urma contractării Covid-19.

Profesorului John Conway i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul ceremoniei din 24 iunie 2014.

Cu acel prilej, John Conway a încântat auditoriul timp de peste două ore cu o conferință în care a amintit câteva dintre rezultatele sale în Matematică, dar și câteva dintre jocurile inventate de el. Într-o întâlnire de trei ore pe care a ținut să o aibă apoi cu tineri membri ai comunității academice ieșene, inclusiv studenți, și cu elevi de liceu olimpici, John Conway a dat măsura uriașului talent pedagogic ce completa forța creatoare cu care a produs rezultate fundamentale în Matematică. Domeniile în care John Conway a lăsat contribuții esențiale sunt: teoria grupurilor finite, topologie, teoria numerelor, teoria jocurilor combinatoriale, teoria codurilor. Automatul celular „Game of life”, de la care a pornit dezvoltarea acestui domeniu, a fost inventat de John Conway; ajuns inițial celebru ca joc pe calculator, „Game of life” este, în fapt, el însuși un calculator Turing-complet.

Rezultatele matematice profunde ale lui John Conway combină eleganta intelectuală cu caracterul neașteptat, cel mai înalt nivel de abstracțiune cu aplicațiile fructuoase; ele sunt în același timp convingătoare și provocatoare. Realizările matematice ale lui John Conway sunt accesibile matematicienilor de cel mai înalt nivel – și esențiale pentru munca lor –, dar aplicațiile rezultatelor sale teoretice, unele dintre ele facilitând depășirea limitărilor impuse de tehnologii curente, sunt vizibile sau disponibile și nespecialiștilor: John Horton Conway a întruchipat un tip rar de personalitate în știință, anume savantul recunoscut și onorat în comunitatea restrânsă a marilor matematicieni, dar care și face atractivă și prezintă astfel Matematica publicului larg.