Calendarul privind desfăşurarea examenelor în sesiunea august 2018:

  • Metodica predării specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, proba scrisă, va avea loc pe 27 august 2018, începând cu ora 10:00, în sala C308, et. 1, corp C.
  • Pedagogie, proba orală, va avea loc pe 29 august 2018.

Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2018, vor depune la secretariatul facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar, taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090, sau accesând adresa http://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/