Calendarul privind desfăşurarea examenelor în sesiunea august 2017

  • Metodica predării specialităţii, proba scrisă, va avea loc pe 29 august 2017, în sala C309, et.1, corp C
  • Pedagogie, proba orală, va avea loc pe 31 august 2016

Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2016, vor depune la secretariatele facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar, taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090.

Cadrele didactice înscrise care doresc să se cazeze în căminele studenţeşti în perioada examenelor, pot obţine relaţii la telefon: 0232/201102 int. 2407(cămin C3).