Colocviul de admitere la gradul didactic I va avea loc în ziua de 6 februarie 2017, începând cu ora 09:00, sala C302, et.1 – corpul C.

Cadrele didactice înscrise pentru a susţine probele acestui examen în seria 2017–2019 vor depune la secretariatul Facultăţii de Informatică cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, precum şi dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I, taxă în valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod: 105, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I nu se restituie.

Perioada de depunere a cererilor şi a chitanţelor: 16-27 ianuarie 2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232/201090.