Proces verbal întocmit în Adunarea Generală a cadrelor didactice din Facultatea de Informatică pentru desemnarea membrilor Consiliului Facultăţii şi a candidaţilor pentru reprezentanţii facultăţii în Senatul universitaţii este disponibil aici.