Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, prin Facultatea de Informatică, va coordona începând cu anul 2016 proiectul european EBSIS – Event Based Systems in Iaşi. Proiectul este unul de tip Twinning, obţinut prin competiţie în cadrul programului de finanţare Orizont 2020, pe axa Spreading Excellence and Widening Participation. Proiectul include ca parteneri Universitatea din Neuchâtel, Elveţia şi Universitatea Tehnică din Dresda, Germania, având un buget total alocat de 867 mii de euro pe o durată de trei ani, din care subvenţia europeană ce revine Universităţii Alexandru Ioan Cuza, în calitate de coordonator, este de 335 mii de euro.

EBSIS vizează stimularea excelenţei ştiinţifice şi şi consolidarea activităţii de cercetare în cadrul Facultăţii de Informatică a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, prin crearea de legături de colaborare cu partenerii externi: Institutul de Informatică din cadrul Universităţii din Neuchâtel şi Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii Tehnice din Dresda. Domeniul de cercetare urmărit de proiect este aria sistemelor bazate pe evenimente cu subramurile ce ţin de securitate, toleranţă la căderi şi scalabilitate. Cei doi parteneri externi deţin o vastă experienţă în această arie, dovedită prin publicaţii numeroase în jurnale şi conferinţe de top, participarea şi coordonarea de alte proiecte europene de cercetare şi organizarea de diverse conferinţe internaţionale.

Proiectul urmăreşte un impact la multiple niveluri: extinderea ariei de cunoştinţe a studenţilor din programele de master prin abordarea de noi topicuri specifice, consolidarea expertizei în cercetare a personalului academic şi iniţierea de noi contacte de colaborare prin acţiuni precum participarea la diverse manifestări ştiinţifice şi organizarea de şcoli de vară şi a unei conferinţe. De asemenea, prin caracterul puternic orientat pe acţiuni colaborative, EBSIS va crea un teren propice pentru iniţierea de noi proiecte de cercetare.