În ziua de 18.12.2015, ora 10:30, în sala C308, dl. Benchea A. Mihai-Răzvan va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMPROVING DETECTION OF MALICIOUS PROGRAMS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Informatică.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  • Preşedinte: Conf. univ. dr. Adrian Iftene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  • Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Henri Luchian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  • Referenţi:
    • Prof. univ. dr. Dan Simovici, Universitatea Massachussets, Boston, SUA
    • Prof. univ. dr. Denis Enăchescu, Universitatea din Bucureşti
    • Prof. univ. dr. Daniela Zaharie, Universitatea de Vest din Timişoara

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Informatică şi la adresa http://profs.info.uaic.ro/~rbenchea/thesis.pdf.