Lucrările metodico-ştiinţifice (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se depun la secretariatul Facultăţii de Informatică până la data de 31 august 2015 şi se înregistrează cu număr şi dată.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului. Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

La depunerea lucrării se achită o taxă de 150 lei, la orice agenţie BRD (cod 106/forma de învăţământ-01/zona – Facultatea de Informatică). Chitanţa se prezintă la secretariat.

Inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor se vor desfăşura în anul şcolar 2015/2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090.