În ziua de 27.03.2015, ora 12:00, în Sala C308, dl. Goriac V. Iulian va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul AN EPISTEMIC LOGIC BASED FRAMEWORK FOR REASONING ABOUT INFORMATION HIDING, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Informatică.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dorel Lucanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ferucio Laurenţiu Ţiplea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

  • Prof. univ. dr. Constantin Popescu, Universitatea din Oradea
  • Prof. univ. dr. ing. Alin Suciu, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca
  • Prof. univ. dr. Cristian-Dumitru Masalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Informatică.