Înscrierile pentru ambele examene se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 02-06 februarie 2015.


Examen de licenţă

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201 – document ce se foloseşte doar în vederea susţinerii examenului de licenţă);
 • un exemplar din lucrarea de licenţă cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • dosar plic;
 • studenţii care nu au studiat 4 semestre o limbă străină vor susţine un test la Facultatea de Litere, pentru care taxa este de 30 lei;
 • studenţii care au beneficiat de burse de studii intr-o ţară străină pe o perioadă de minim 6 luni şi studenţii care au obţinut certificate si diplome de competenţă lingvistică de la alte instituţii abilitate (ex. Certificat TOEFL, cu punctaj minim 500) pot prezenta documentele respective.

Condiţii de înscriere:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ;
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, taxe de reexaminare, de refacere activitate didactică etc. – după caz).

Observaţie

Examenul de finalizare a studiilor va avea loc în perioada 09-15 februarie 2015, coordonatele exacte (data, ora, sala) urmând să fie comunicate de către secretarul comisiei de examinare.


Examen de disertaţie

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul se ridică de la secretariat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201);
 • dosar plic.

Condiţii de înscriere:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ;
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, taxe de reexaminare, de refacere activitate didactică etc.– după caz).

Observaţie

Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în perioada 09-15 februarie 2015, coordonatele exacte (data, ora, sala) urmând să fie comunicate de către secretarul comisiei de examinare.