În contextul epidemiologic actual și în conformitate cu decizia Senatului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din data de 23.09.2021, conducerea Facultății de Informatică a decis următoarele:

Activități care se vor desfășura on-line:

  • Toate activitățile din prima săptămână de școală (27 septembrie – 3 octombrie).
  • Cursurile din ciclurile de licență și master.
  • Seminariile și laboratoarele din ciclurile de licență și master.
  • Evaluare.

Activități care se vor putea desfășura față în față (în funcție de evoluția pandemiei):

  • Evaluare.
  • Consultații.
  • Tutoriat.
  • În situații excepționale pot fi organizate în acest mod și seminarii și laboratoare. Aceste situații vor fi stabilite la seminarul/laboratorul din prima săptămână de școală.
  • Dacă va fi cazul, pentru aceste activități se vor găsi soluții care să le permită studenților să participe și în varianta on-line.

Situația va fi reanalizată periodic, iar eventualele schimbări vor fi comunicate prin toate mijloacele disponibile.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” încurajează studenții să se vaccineze ca o măsură suplimentară de protecție, în măsura în care nu au contraindicații medicale la vaccinare.