Taxele la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot fi achitate de către studenţi în modalităţile descrise mai jos.

Plată prin transfer bancar

1. Pentru plata taxelor de şcolarizare, refacere activitate didactică, eliberare duplicate, reexaminare

La efectuarea plăţii trebuie declarate următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
 • Contul şi banca
  • RO68BRDE240SV89534452400, la orice sucursală BRD din ţară sau
  • RO44TREZ40620F330500XXXX, TREZORERIA IAŞI, COD FISCAL 4701126
 • Tipul corect al taxei achitate
  • taxă de şcolarizare
  • taxă de refacere activitate didactică
  • taxă de reexaminare
  • taxă eliberare documente duplicate
  • taxă de repetare examen de licenţă

2. Pentru plata taxei de cazare

La efectuarea plăţii trebuie declarate următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
 • Contul şi banca
  • RO37BRDE240SV89534102400, la orice sucursală BRD din ţară sau
  • RO68TREZ40620F331400XXXX, TREZORERIA IAŞI, COD FISCAL 4701126

3. Pentru studenţi străini (plata în euro)

La efectuarea plăţii trebuie declarate următoarele informaţii:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
 • Contul şi banca: RO84RNCB0175011093320186, la orice sucursală BCR din ţară

Plată online

Taxele de școlarizare sau de cazare pot fi plătite şi online, prin intermediul portalului https://plati-taxe.uaic.ro/.