La selecția pentru mobilități de formare în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa:

  • personalul didactic-auxiliar
  • personalul de cercetare
  • cadrele didactice cu rol de conducător de doctorat care au o relație contractuală de muncă cu UAIC
  • membrii conducerii executive a UAIC
  • coordonatorii Erasmus+

Pentru personalul didactic-auxiliar, mobilitățile de formare se vor desfășura în cadrul săptămânilor de formare (Staff Training Weeks) organizate de către instituțiile eligibile din țările Programului Erasmus+ KA131-HED.

Selecția se realizează la centralizat nivelul universității. Dosarele de candidatură se depun exclusiv online, pe site-ul UAIC, secțiunea Mobilități de formare.

Documente importante: