În vederea implementării legislaţiei specifice prevenirii şi răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate, pe perioada pandemiei, se vor repecta următoarele reguli privind accesul la secretariat:

  1. În cazul în care rezolvarea unei solicitări din partea publicului (studenţi, absolvenţi, etc.) implică prezenţa fizică la secretariat, solicitarea va fi făcută ONLINE, la adresa de mail solicitari.secretariat@info.uaic.ro. Secretariatul va trimite confirmarea care va conţine data şi ora programării pentru soluţionare.
  2. La intrarea în clădirea facultăţii, persoanele se vor dezinfecta pe mâini şi îşi vor poziţiona corect masca pe faţă.