Mai jos pot fi accesate liste centralizatoare cu cererile primite la secretariat în vederea reînmatriculării şi observaţii privind lipsa unor documente. În acest caz, trebuie transmise urgent pe email chitanţele  care atestă plata unor taxe, iar în cazul lipsei unor documente originale, se va transmite un mail  pentru programare la secretariat. Studenţii care au transmis astfel de solicitări trebuie să verifice dacă se regăsesc în listele afişate.

În cazul în care au transmis o cerere către secretariat însoţită de documentele solicitate şi nu se regăsesc în listele afişate, trebuie să transmită o sesizare către secretariat (forward la mailul trimis in termen ca dovadă).

Cereri reînmatriculare anul I licenţă

Cereri reînmatriculare anul II licenţă

Cereri reînmatriculare anul III licenţă

Cereri reînmatriculare anul I master

Cereri reînmatriculare anul II master