Au fost atribuite bursele de studii pentru semestrul al doilea. Listele cu studenţii beneficiari ai burselor pot fi consultate mai jos.

Eventuale observaţii, contestaţii, nelămuriri privind listele afişate, se vor trimite la secretariat@info.uaic.ro până miercuri, 7 aprilie ora 16.

De asemenea, este afişată şi o listă cu studenţii care au depus dosare de bursă socială în semestrul al doilea şi li se acordă acest tip de bursă. Ceilalţi beneficiari de bursă socială (dosare depuse în semestrul I) îşi menţin în continuare bursa socială, cu excepţia celor care nu au acumulat minim 18 credite în sesiunea de iarnă.

În vederea viramentului burselor, studenţii care NU au beneficiat de bursă în semestrul I, trebuie să trimită extras de cont obţinut de la bancă sau descărcat prin intermediul aplicaţiilor de internet banking (din care sa reiasă clar nume student, IBAN, banca). Bănci agreate: BRD, BCR, REIFFEISEN, AlphaBank, ING, Banca Transilvania.

Licenţă – anul I

Licenţă – anul II

Licenţă – anul III

Master – anul I

Master – anul II

Burse sociale – semestrul II