30.08, ora 11:00 – Rezultate proba orală

28.08, ora 10:00 – Rezultate proba scrisă

Calendar desfășurare grad II:

 • Proba scrisă: Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate: 25.08.2023 – în sala II.7, corp A – UAIC, etajul I.
 • Proba orală: Pedagogie: 30.08.2023 – ora 9:00, sala II.7, corp A – UAIC, etajul I.

Candidaţii sunt rugaţi să trimită până la data de 22 august 2023, pe adresa alina.popescu@uaic.ro, următoarele documente în format scanat:

 • declaraţia de acord de prelucrare a datelor personale. 
 • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei de 150 lei*.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestații la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

Desfăşurarea examenului:

 • Intrarea în sala de examen se face pe baza cărţii de identitate (în original).
 • Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.
 • Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 (trei) oredin momentul primirii subiectelor.
 • Pentru scrierea lucrării, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.
 • Candidaţii care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă 8 (opt) se pot prezenta la proba orală. Nota minimă de promovare a fiecărei probe la examenul de gradul didactic II este 8,00 (opt).
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor.În contestație, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menționându-se subiectele și punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Calculul mediei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:
  nota la proba scrisă + nota la proba orală
  .
 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78.

 

*Taxa în valoare de 150 lei se poate plăti la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

Tutoriatele pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, vor fi ţinute în mediul online, atat pentru Informatica, cat si pentru Pedagodie, pe o platforme dedicate şi se vor desfăşura după următorul calendar: 10 -14 iulie 2023. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090.