Important: candidaţii la examenul de acordare a gradului didactic II, vor susţine proba scrisă la Informatică, în sala 1.2., corpul A, parter, Facultatea de Istorie.

Metodologia şi Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea August 2019, pot fi consultate aici.

Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2019, vor depune la secretariatul facultăţii dovada achitării taxei de procesare dosar, taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

CURSURI DE PREGĂRIRE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Perioada de înscriere: 03 – 28 iunie 2019, la secretariatul Facultăţii de Informatică

Documente necesare înscrierii:

  • Cerere de înscriere(model)
  • Carte de identitate, în copie
  • Adeverință (eliberată de școală) din care să reiasă calitatea de cadru didactic;
  • Dovada plății taxei. Taxele aprobate prin Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, sunt: *Taxă curs complet grad II (metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate și pedagogie) – 200 lei – cod taxă- 112/ forma de învățământ – 01 (licență zi)/ zona – Facultatea de Informatică; *Taxă curs parțial grad II (pedagogie) – 100 lei- cod taxă- 113/ forma de învățământ – 01 (licență zi)/ zona – Facultatea de Informatică;

Taxele se încasează prin agențiile BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universității”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Perioada de desfășurare a cursurilor: 8 – 12 iulie 2019

Program cursuri:

  • 8 iulie 2019 vor fi prelegerile pentru proba orală: Pedagogie – locaţie: amf. D IV, Facultatea de Psihologie, intervalul orar 8 – 12 și 14 – 18.
  • 9 iulie 2019 vor fi prelegerile pentru proba scrisă: Informatică –  locaţie: sala C409, et.2, corp. C, intervalul orar 8 – 12.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090.