Important: candidaţii la examenul de acordare a gradului didactic II, vor susţine proba scrisă în sala C 309, corp C, etajul I, Facultatea de Informatica.

Metodologia şi Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II,
sesiunea August 2020, pot fi consultate in cele ce urmeaza_1_Metodologie_Gr_2_aug_2020.

Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2020, vor depune la secretariatul facultăţii dovada achitării taxei de procesare dosar, taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

  •  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090.