Programul Operaţional Competitivitate (POC), Axa 1, Acțiunea 1.2.3,  începând cu data de 01.09.2016 proiectul cu titlul: Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor, acronimPrivateSky, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiatcu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POC.

Obiectivul proiectului PrivateSky l-a constituit transferul de cunoștințe rezultate în urma activității de cercetare desfășurate în cadrul Facultății de Informatică către industria de IT.

Prin proiect a fost dezvoltată platforma PrivateSky, în colaborare cu 9 companii mici și mijlocii din Iași și București, iar acest lucru a permis crearea de 9 produse inovative industriale. Dintre rezultatele obținute mai enumerăm:

  • înființarea și acreditarea provizorie a Centrului de Transfer Tehnologic iTransfer (CTT-iT), o infrastructură de cercetare, inovare și transfer tehnologic autonomă financiar
  • publicarea a peste 20 de lucrări științifice dintre care o parte promovate de echipe mixte companii – universitate și depunerea a 9 cereri de brevet specifice pentru fiecare companie implicată în proiect

Valoarea totală a proiectului a fost de 15.266.417,50 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 11.225.174,10 lei, iar contribuția din bugetul național 2.182.305,90 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 60 de luni cuprinse între 01.09.2016 – 31.08.2021.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020

Informații despre proiect pot fi găsite pe pagina web https://profs.info.uaic.ro/~ads/PrivateSky/ .

Persoană contact: prof.univ.dr. Lenuța ALBOAIE, Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Funcție: Director de proiect

Telefon: +40 0232/201102 int.2325

Fax: +40 232 201490

E-mail: adria@info.uaic.ro
Adresă: Str. General Berthelot nr.16, 700483 – Iași, România