An universitar 2019/2020

  1. Decizia de exmatriculare nr. 61/4.03.2020 – nesemnare contract de studii – licenţă
  2. Decizia de exmatriculare nr. 62/4.03.2020– nesemnare contract de studii – master
  3. Decizia de exmatriculare nr. 63/4.03.2020– neînscriere la cursuri la începutul semestrului – licenţă
  4. Decizia de exmatriculare nr. 64/4.03.2020– neînscriere la cursuri la începutul semestrului – master
  5. Decizia de exmatriculare nr. 65/4.03.2020– retragere de la studii – master
  6. Decizia de exmatriculare nr. 66/4.03.2020 – nedepunere cerere de revenire la studii – master
  7. Decizia de exmatriculare nr. 67/4.03.2020 – neînscriere la cursuri la începutul semestrului – master
  8. Decizia de exmatriculare nr. 68/10.03.2020 – nedepunere cerere de revenire la studii – master
  9. Decizia de exmatriculare nr. 69/10.03.2020 – nedepunere cerere de revenire la studii – licenţă

An universitar 2021/2022