Decan: Profesor Dr. Adrian IFTENE

Prodecani:

 • activități didactice: Profesor Dr. Lenuţa ALBOAIE
 • probleme studențești: Lector Dr. Vlad RADULESCU

Directorul Departamentului de cercetare: Conferențiar Dr. Ștefan CIOBÂCĂ

Administrator șef: Radu NEGRESCU

Consiliul Facultatii de Informatică

 • Prof. dr. Dorel LUCANU
 • Prof. dr. Henri LUCHIAN
 • Prof. dr. Lenuta ALBOAIE
 • Conf. dr. Mihaela Elena BREABĂN
 • Conf. dr. Sabin Corneliu BURAGA
 • Conf. dr. Ştefan CIOBÂCĂ
 • Prof. dr. Adrian IFTENE
 • Lect. dr. Vlad RĂDULESCU
 • Lect. dr. Cosmin Nicolae VÂRLAN
 • Stud. Constantin Bogdan MIRZA- reprezentantul studentilor de la
  studii de licenta
 • Stud. Roşca B.G. Valentin-Bogdan – reprezentantul studentilor de la studii de master
 • Drd. Paul DIAC – reprezentantul studentilor de la studii de doctorat

Reprezentanții Facultatii în Senatul Universității

 • Prof. dr. Henri Luchian
 • Conf. dr. Stefan Ciobaca
 • Conf. dr. Cristian Gatu
 • Stud. Constantin Bogdan MIRZA
 •  

Consiliul Departamentului de Informatica

 • Prof. dr. Dorel LUCANU – Director departament
 • Conf. dr. Ștefan Ciobâcă
 • Lect. dr. Vlad Rădulescu
 • Conf. dr. Corina Forăscu
 • Lect. dr. Florentin Olariu

Comisia de etică

 • Lect. dr. Anca Ignat – preşedinte
 • Lect. dr. Vlad Rădulescu – membru
 • Conf. dr. Diana Trandabăţ – membru

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Lect. dr. Vlad Rădulescu – preşedinte
 • Conf. dr. Corina Forăscu – membru
 • Conf. dr. Sabin Buraga – membru
 • Stud. Valentin-Bogdan Roşca – membru
 • Alina Popescu – secretar