Absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea Februarie 2021 , se pot prezenta la Secretariatul Facultăţii de Informatică în vederea ridicării ADEVERINŢELOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE şi a actelor originale depuse în dosarul de admitere.

Actele de studii se eliberează titularului, în baza cărţii de identitate/paşaport. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente (cu menţionarea acestora) de la Facultatea de Informatică.

Program de eliberare: luni – vineri, între orele 10-12.